Este X có công thức phân tử C2H4O2...

Este X có công thức phân tử C2H4O2. Đun nóng 9,0 gam X trong dung dịc...

0
Este X có công thức phân tử C2H4O2. Đun nóng 9,0 gam X trong dung dịch NaOH vừa đủ đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam muối. Giá trị của m là
8,2.15,0.12,3.10,2.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:

Este có CTPT C2H4O2 Este là HCOOCH3

nHCOOCH3 = 9 ÷ 60 = 0,15 mol

mHCOONa = 0,15 × (45 + 23) = 10,2 gam Chọn D
10,2.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP