Đốt hoàn toàn a gam hôn hợp X...

Đốt hoàn toàn a gam hôn hợp X gồm glucozơ, axit axetic, metyl fomat c...

0
Đốt hoàn toàn a gam hôn hợp X gồm glucozơ, axit axetic, metyl fomat cần vừa đủ 6,72 lít CO2 (đktc). Cho hỗn hợp cháy qua dung dịch Ca(OH)2 dư thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là
25 gam.20 gam.30 gam.40 gam.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
30 gam.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP