Sự kiện nào dưới đây tạo ra chuyển...

Sự kiện nào dưới đây tạo ra chuyển biến về chất đối với phong trào cô...

3
Sự kiện nào dưới đây tạo ra chuyển biến về chất đối với phong trào công nhân Việt Nam?
Phong trào “vô sản hóa” (1928).Bãi công của công nhân Ba Son – Sài Gòn (8/1925)Thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (1925).Thành lập tổ chức Công hội (1920).

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (1925).

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP