Sự phân chia thế giới thành các nhóm...

Sự phân chia thế giới thành các nhóm nước phát triển và đang phát tri...

0
Sự phân chia thế giới thành các nhóm nước phát triển và đang phát triển nói lên tình trạng chủ yếu nào sau đây?
Sự khác nhau về chế độ chính trị giữa các nhóm nước. Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế - xã hội giữa các nhóm nước. Hậu quả kéo dài của chiến tranh lạnh. Thế giới có nhiều quốc gia, dân tộc và tôn giáo.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế - xã hội giữa các nhóm nước.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP