Sự thất bại của khuynh hướng phong kiến...

Sự thất bại của khuynh hướng phong kiến và dân chủ tư sản ở Việt Nam ...

0
Sự thất bại của khuynh hướng phong kiến và dân chủ tư sản ở Việt Nam đầu thế kỉ XX chứng tỏ
chủ nghĩa xã hội không gắn liền với các khuynh hướng này.độc lập tự do không gắn liền với các khuynh hướng này.giải phóng dân tộc phải gắn liền với khuynh hướng vô sản.cách mạng Việt Nam đang bế tắc về lực lượng cứu nước.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
độc lập tự do không gắn liền với các khuynh hướng này.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP