sục chất khí nào sau đây vào dung...

Chương 5: Nhóm Halogen sục chất khí nào sau đây vào dung dịch KI có h...

0
Chương 5: Nhóm Halogen

sục chất khí nào sau đây vào dung dịch KI có hồ tinh bột thì sau phản ứng dung dịch có màu xanh:

A. Cl2 B. O3 C. O2 D. Cl2, O3

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn B

2KI + H2O + O3 --> 2KOH + I2 + O2

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP