Tác dụng lớn nhất của cuộc chiến đấu...

Tác dụng lớn nhất của cuộc chiến đấu ở các đô thị phía Bắc từ tháng 1...

0
Tác dụng lớn nhất của cuộc chiến đấu ở các đô thị phía Bắc từ tháng 12/1946 đến tháng 2/1947 là:
Bảo đảm cho cơ quan đầu não của Đảng và Chính phủ rút về chiến khu an toàn, Bước đầu làm thất bại kế hoạch “đánh nhanh thắng nhanh của thực Pháp. Giam chân địch ở các đô thị. Tiêu hao được nhiều sinh lực địch.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Bảo đảm cho cơ quan đầu não của Đảng và Chính phủ rút về chiến khu an toàn,

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP