Nội dung nào trong Hiệp định Giơnevơ 1954...

Nội dung nào trong Hiệp định Giơnevơ (1954) thể hiện thắng lợi nhất c...

0
Nội dung nào trong Hiệp định Giơnevơ (1954) thể hiện thắng lợi nhất của ta?
Việt Nam tiến tới thống nhất bằng một cuộc Tổng tuyển cử tự do. Các nước tham dự Hội nghị cam kết tôn trọng các quyền dân tộc cơ bản là độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của 3 nước Đông Dương. Các bên thực hiện tập kết, chuyển giao khu vực. Các bên thực hiện ngừng bắn.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Các nước tham dự Hội nghị cam kết tôn trọng các quyền dân tộc cơ bản là độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của 3 nước Đông Dương.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP