Tháng 8 1961 Mĩ đề xướng việc tổ...

Tháng 8/1961, Mĩ đề xướng việc tổ chức “Liên minh và tiến bộ” với mục...

4
Tháng 8/1961, Mĩ đề xướng việc tổ chức “Liên minh và tiến bộ” với mục đích
nhằm ngăn chặn ảnh hưởng của cách mạng Cuba. đối phó với phong trào giải phóng dân tộc. ngăn chặn nguy cơ thất bại ở miền Nam (Việt Nam). ngăn chặn sự lớn mạnh của Mĩ Latinh.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
nhằm ngăn chặn ảnh hưởng của cách mạng Cuba.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP