The public school of the 1950's and 1960's...

The public school of the 1950's and 1960's faced all of the following...

0
The public school of the 1950's and 1960's faced all of the following problems EXCEPT ________.
an inadequate number of school buildingsold-fashioned facilitiesa shortage of teachersa declining number of students

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
a declining number of students

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP