The word “grumpy” in paragraph 1 is closest...

The word “grumpy” in paragraph 1 is closest in meaning to

0

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
bad-tempered

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP