The word “imprisonment” in paragraph 2 is closet...

The word “imprisonment” in paragraph 2 is closet in meaning to _______.

0

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
captivity

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP