The word “inhabitants” in paragaph 1 is closest...

The word “inhabitants” in paragaph 1 is closest meaning to:

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
residents

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP