The word “viable” in paragraph 4 could be...

The word “viable” in paragraph 4 could be best replaced by ______ .

0

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
possible

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP