Thi Thử Beeclass Lần 1 Hòa tan...

[Thi Thử Beeclass Lần 1] Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp Na, K, Ba và...

0
[Thi Thử Beeclass Lần 1] Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp Na, K, Ba và Al vào nước được dung dịch X và 10,64 lít H2 (đktc). Cho X phản ứng với 200 ml dung dịch H2SO4 1M và HCl 2M thu được 27,20 gam kết tủa và dung dịch Y chỉ chứa các muối clorua và sunfat trung hòa. Cô cạn dung dịch Y thu được 35,00 gam muối khan. Phần trăm khối lượng của Ba có trong hỗn hợp ban đầu là
60,04%.52,19%.48,88%.55,00%.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
60,04%.

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP