Tiến hành các thí nghiệm sau: a Sục...

Tiến hành các thí nghiệm sau:(a) Sục khí CO2 dư vào dung dịch BaCl2.(...

0
Tiến hành các thí nghiệm sau:(a) Sục khí CO2 dư vào dung dịch BaCl2.(b) Cho Na2O và Al (tỉ lệ mol 1 : 1) vào nước dư.(c) Cho NH3 dư vào dung dịch CuCl2.(d) Cho Cu và FeCl3 (tỉ lệ mol 1 : 1) vào nước dư.(e) Cho Fe(NO3)2 vào dung dịch AgNO3.(f) Cho NaHCO3 dư vào dung dịch Ca(OH)2. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm thu được chất rắn là
5. 3.2.4.Giải(e) (d) (f)

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
5.

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP