Thi Thử Beeclass Lần 1 Hỗn hợp...

[Thi Thử Beeclass Lần 1] Hỗn hợp E gồm pentapeptit X, hexapeptit Y, đ...

2
[Thi Thử Beeclass Lần 1] Hỗn hợp E gồm pentapeptit X, hexapeptit Y, đipeptit Val–Ala (trong X và Y đều chứa cả các gốc glyxin, alanin và valin; số mol Val–Ala bằng 1/4 số mol hỗn hợp E). Cho 0,2 mol hỗn hợp E tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,95 mol NaOH, thu được hỗn hợp muối của glyxin, alanin và valin. Mặt khác đốt cháy hoàn toàn 139,3 gam E, thu được tổng khối lượng CO2 và H2O là 331,1 gam. Phần trăm khối lượng của Y trong E gần nhất với
60%.58%.68%.62%.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
1
Đáp án đúng của câu này là:
60%.

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP