This new program can significantly decrease the time...

This new program can significantly decrease the time it takes _______...

0
This new program can significantly decrease the time it takes ________ large files.
copying to copy has copied copy

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
to copy

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP