Thuốc nổ đen là hỗn hợp của chất...

Thuốc nổ đen là hỗn hợp của chất nào sau đây:

4

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
KClO3, S và C.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP