Tiến hành thí nghiệm với các dung dịch...

Tiến hành thí nghiệm với các dung dịch X, Y, Z và T. Kết quả được ghi...

0
Tiến hành thí nghiệm với các dung dịch X, Y, Z và T. Kết quả được ghi ở bảng sau:

Mẫu thử

Thuốc thử

Hiện tượng

Y

Quỳ tím

Quỳ chuyển sang màu đỏ

Z

Dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng

Tạo kết tủa Ag

T, X

Nước Br2

Kết tủa trắng

Z

Cu(OH)2

Tạo dung dịch màu xanh lam

X

Dung dịch HCl

Tạo dung dịch đồng nhất trong suốt

X, Y, Z, T lần lượt là
Etyl fomat, lysin, glucozơ, axit acrylic.Anilin, axit glutamic, glucozơ, phenol.Lysin, axit glutamic, glucozơ, anilin.phenol, lysin, glucozơ, anilin.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Anilin, axit glutamic, glucozơ, phenol.

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP