Tiếng mẹ đẻ - Nguồn giải phóng các...

Tiếng mẹ đẻ - Nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức - Nguyễn An Ninh...

0
Tiếng mẹ đẻ - Nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức - Nguyễn An Ninh - Soạn bài đọc thêm Tiếng mẹ đẻ - nguồn giải phóng dân tộc- Soạn văn lớp 11

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

1. Câu 1 trang 91 SGK

Nguyễn An Ninh phê phán những hành vi học đòi cóp nhặt nhừng cái tầm thường của phong hóa châu Âu, thích bập bẹ nâm ba tiếng Tây hơn là nói thông thạo bằng tiếng nước mình. Đó là nhừng người Việt Nam mà học đòi làm theo Tây cho ra người Tây.

2. Câu 2 trang 91 SGK

Theo tác giả, tiếng nói có tầm quan trọng rất to lớn đổi với vận mệnh của dân tộc. Tiếng nói là người bảo vệ quý báu nhất nền độc lập của dân tộc cũng là yếu tố quan trọng nhất giúp giải phóng các dân tộc bị thống trị

Nhân vật thầy Ha-men trong buổi học cuôì cùng của An-phông-xơ Đô-đê cũng khẳng định giá trị to lớn của tiếng nói dân tộc, xem đó là phương tiện sắc bén để đấu tranh giành lại độc lập, tự do. Ổng nói: “Khi một dân tộc rơi vào vòng nô lệ, chừng nào họ vần giữ vững tiếng nói của mình thì chẳng khác nào nắm được chìa khóa chốn lao tù”.

3. Câu 3 trang 91 SGK

Căn cứ vào Truyện Kiều của Nguyền Du và các tác phẩm văn học khác, tác giả nhận định “tiếng nước mình” không nghèo nàn.

4. Câu 4 trang 91 SGK

Về mối quan hệ giữa ngôn ngữ nước ngoài với ngôn ngừ “nước mình” tác giả quan niệm: “Tiếng nước ngoài mà mình học được phải làm giàu cho ngôn ngữ nước mình” và học tiếng nước ngoài không kéo theo việc từ bỏ tiếng mẹ đẻ.

5. Câu 5 trang 91 SGK

Trong hoàn cảnh nước nhà đang bị thực dân thống trị thì câu nói sau đây của tác giả: “Nếu người An Nam hãnh diện giừ gìn tiếng nói của mình và ra sức làm cho tiếng nói ấy phong phú hơn để có khả năng phổ biến tại An Nam các học thuyết đạo đức và khoa học của châu Âu, việc giải phóng dân tộc An Nam chỉ còn là vấn đề thời gian” là đúng - vì tiếng nói, ngôn ngữ là một trong những phương tiện sắc bén để đấu tranh giành lại độc lập tự do.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP