Tìm đạo hàm của hàm số y =...

Chương 2: Hàm Số Lũy Thừa Hàm Số Mũ Và Hàm Số Lôgarit Tìm đạo hàm của...

0
Chương 2: Hàm Số Lũy Thừa Hàm Số Mũ Và Hàm Số Lôgarit

Tìm đạo hàm của hàm số y = log5(xex)

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

để thuận tiện, ta viết lại

chọn đáp án d

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP