Rút gọn biểu thức...

Chương 2: Hàm Số Lũy Thừa Hàm Số Mũ Và Hàm Số Lôgarit Rút gọn biểu th...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

p = loga - logb + logb - logc + logc - logd + logd - loga - logy + logd + logx = log(x/y)

chọn đáp án b.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP