Cho các hàm số: I y = 0...

Chương 2: Hàm Số Lũy Thừa Hàm Số Mũ Và Hàm Số Lôgarit Cho các hàm số...

0
Chương 2: Hàm Số Lũy Thừa Hàm Số Mũ Và Hàm Số Lôgarit

Cho các hàm số:

(I) y = (0,3)-x (II) y = (1,3)-2x

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

Trong các hàm số đã cho, hàm số nào đồng biến trên R ?

A. Chỉ có (I) và (II) C. Chỉ có (IV)

B. Chỉ có (I) và (IV) D. Chỉ có (II) và (III)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

viết lại các hàm số về dạng hàm số mũ y = ax :

trong bốn cơ số ta thấy chỉ có hai cơ số lớn hơn 1 là

do đó chỉ có hai hàm số (i) và (iv) là đồng biến trên r

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP