Tìm số k sao cho 2x = ekx...

Chương 2: Hàm Số Lũy Thừa Hàm Số Mũ Và Hàm Số Lôgarit Tìm số k sao ch...

0
Chương 2: Hàm Số Lũy Thừa Hàm Số Mũ Và Hàm Số Lôgarit

Tìm số k sao cho 2x = ekx với mọi số thực x

A. k = √2 B. k = 2x C. k = log2e D. k = ln2

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Ta có: 2x = (eln2)x = exln2 = ekx => k = ln2

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP