Cho m n &gt 1 và lognx =...

Chương 2: Hàm Số Lũy Thừa Hàm Số Mũ Và Hàm Số Lôgarit Cho m, n > 1...

0
Chương 2: Hàm Số Lũy Thừa Hàm Số Mũ Và Hàm Số Lôgarit

Cho m, n > 1 và lognx = 3logmx với mọi x > 0. Hãy biểu thị m theo n

A. m = n3 B. m = 1/n3 C. m = ∛n D. m = 1/∛n

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

=> logxm = 3logxn = logxn3 => m = n3

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP