Với mỗi số nguyên n n &gt 1...

Chương 2: Hàm Số Lũy Thừa Hàm Số Mũ Và Hàm Số Lôgarit Với mỗi số ngu...

0
Chương 2: Hàm Số Lũy Thừa Hàm Số Mũ Và Hàm Số Lôgarit

Với mỗi số nguyên n, n > 1, đặt an = (logn2002)-1, b = a2 + a3 + a4 + a5 và c = a10 + a11 + a12 + a13 + a14. Tính b - c

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

b - c = (log20022 + log20023 + log200024 + log20025) - (log200210 + log200211 + log200212 + log200213 + log200214 )

Chọn đáp án B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP