Nếu x = log82 log28 thì log3x bằng:...

Chương 2: Hàm Số Lũy Thừa Hàm Số Mũ Và Hàm Số Lôgarit Nếu x = (log82)...

0
Chương 2: Hàm Số Lũy Thừa Hàm Số Mũ Và Hàm Số Lôgarit

Nếu x = (log82)log28 thì log3x bằng:

A. -3 B. -1/3 C. 1/3 D. 3

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

x = (log82)log28 = (log232)log223 = (1/3)3 = 3-3 => log3x = -3

chọn đáp án a

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP