Tìm miền xác định của hàm số y...

Chương 2: Hàm Số Lũy Thừa Hàm Số Mũ Và Hàm Số Lôgarit Tìm miền xác đị...

0
Chương 2: Hàm Số Lũy Thừa Hàm Số Mũ Và Hàm Số Lôgarit

Tìm miền xác định của hàm số y = log5(x - 2x2)

A. D = (0; 2) C. D = (0; 1/2)

B. D = (-∞; 0) ∪ (2; +∞) D. D = (-∞; 0) ∪ (1/2; +∞)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

điều kiện để hàm số xác định x - 2x2 > 0 <=> 2x2 - x < 0 <=> 0 < x < 1/2 .

vậy miền xác định là d = (0; 1/2)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP