Trên mặt nước tại hai điểm A và...

Trên mặt nước tại hai điểm \[A\] và \[B\] cách nhau 9,4 cm, người ta ...

0
Trên mặt nước tại hai điểm \[A\] và \[B\] cách nhau 9,4 cm, người ta đặt hai nguồn sóng cơ kết hợp, dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với phương trình \[{{u}_{A}}={{u}_{B}}=6\cos \left( 40\pi t \right)\](\[{{u}_{A}}\] và \[{{u}_{B}}\] tính bằng mm, t tính bằng s). Biết tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 40 cm/s, coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Trên đoạn thẳng \[AB\], số điểm dao động với biên độ 9 mm là
\[20\]. \[11\].\[9\]. \[18\].

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:
+ Bước sóng của sóng \[\lambda =\frac{2\pi v}{\omega }=\frac{2\pi .40}{40\pi }=2\]cm. Số cực đại giao thoa trên AB: \[-\frac{AB}{\lambda }<k<\frac{AB}{\lambda }\]→ \[-4,7<k<4,7\], giữa hai bên mỗi cực đại sẽ có hai điểm dao động với biên độ 9 mm → có 18 điểm dao động với biên độ 9 mm → Đáp án D

\[18\].

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP