Trong một mạch dao động LC gồm cuộn...

Trong một mạch dao động LC gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L không đổ...

0
Trong một mạch dao động LC gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L không đổi và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Chu kỳ dao động riêng của mạch
giảm khi tăng điện dung C của tụ điện.tăng khi tăng điện dung C của tụ điện.không đổi khi thay đổi điện dung C của tụ điện.tăng gấp đôi khi tăng điện dung C của tụ điện gấp đôi.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
tăng khi tăng điện dung C của tụ điện.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP