Trong phản ứng hóa học sau Brom đóng...

Chương 5: Nhóm Halogen Trong phản ứng hóa học sau, Brom đóng vai trò ...

0
Chương 5: Nhóm Halogen

Trong phản ứng hóa học sau, Brom đóng vai trò là SO2 + Br2 + 2H2O ® H2SO4 + 2HBr

A. Chất khử. B.Vừa là chất oxi hóa vừa là chất khử.

C.Chất oxi hóa. D.Không là chất oxi hóa không là chất khử

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP