Trong quá trình chuẩn bị lực lượng tiến...

Trong quá trình chuẩn bị lực lượng tiến tới khởi nghĩa giành chính qu...

0
Trong quá trình chuẩn bị lực lượng tiến tới khởi nghĩa giành chính quyền (1941 - 1945), mộttrong những nhiệm vụ cấp bách của Đảng Cộng sản Đông Dương là vận động quần chúng tham gia
Hội Liên Việt. các Hội Phản đế.Mặt trận Việt Minh. các Ủy ban hành động.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
-1
Đáp án đúng của câu này là:
Mặt trận Việt Minh.

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP