Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt...

Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A và...

0
Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A và B giống nhau có cùng tần số f = 8 Hz, cùng pha và hai sóng lan truyền với v = 16 cm/s. Hai điểm M, N nằm trên đường nối A và B cách trung điểm O của AB các đoạn lần lượt là OM = 3,75 cm, ON = 2,25 cm. Số điểm dao động với biên độ cực đại và cực tiểu trong đoạn MN là :
5 cực đại và 5 cực tiểu.6 cực đại và 5 cực tiểu.5 cực đại và 6 cực tiểu.6 cực đại và 6 cực tiểu.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
6 cực đại và 6 cực tiểu.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP