Trường hợp nào sau đây được coi là...

Trường hợp nào sau đây được coi là không khí sạch?

0
Trường hợp nào sau đây được coi là không khí sạch?
Không khí chứa 78%N2, 17%O2, 3%CO2, 1%CO, 1%SO2.Không khí chứa 78%N2, 18%O2, 4% hỗn hợp CO2, SO2, HCl.Không khí chứa 78%N2, 20%O2, 2% hỗn hợp CO2, CH4 và bụi.Không khí chứa 78%N2, 21%O2, 1% hỗn hợp CO2, H2O.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Không khí chứa 78%N2, 21%O2, 1% hỗn hợp CO2, H2O.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP