Tư tưởng cốt lõi trong Cương lĩnh chính...

Tư tưởng cốt lõi trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sả...

0
Tư tưởng cốt lõi trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam là
tự do và dân chủ.ruộng đất cho dân cày. độc lập và tự do.đoàn kết với cách mạng thế giới.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
độc lập và tự do.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP