Unless you ______ well-trained you _____ to the...

Unless you ______ well-trained, you _____ to the company.

0
Unless you ______ well-trained, you _____ to the company.
aren’t / will never be admittedaren’t / will never admitare / will never be admittedare / will never admit

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:
are / will never be admitted

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP