We spent about one-third of our lives sleeping...

We spent about one-third of our lives sleeping. We know relatively li...

0
We spent about one-third of our lives sleeping. We know relatively little about sleep.
We know relatively little about sleep, as a result, we spend about one-third of our lives sleeping.We shall know more about sleep if we spend more than one-third of our lives sleeping.We spend about one-third of our lives sleeping so that we know relatively little about sleep.espite spending about one-third of our lives sleeping, we know relatively little about sleep.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
espite spending about one-third of our lives sleeping, we know relatively little about sleep.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP