Why do you join those wires? I think...

Mark the letter A,B,C or D on your answer sheet to indicate the word ...

0
Mark the letter A,B,C or D on your answer sheet to indicate the word OPPOSITE in meaning to the underlined word in the following sentence.
Why do you join those wires? I think by contrast, you have to split them up
pasteseparategatherunite

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
separate

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP