What is the most important purpose of the...

What is the most important purpose of the ozone layer?

0
What is the most important purpose of the ozone layer?
Shielding the sunProtecting the earthDestroying chemicalsProviding fluorocarbons

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Protecting the earth

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP