What will the speaker probably discuss next?...

What will the speaker probably discuss next?

0
What will the speaker probably discuss next?
The make-up of the ozone layer.The sun as a cause of ozone layer depletion.How to make air conditioners with fluorocarbons.Harmful effects of ultraviolet light.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
The sun as a cause of ozone layer depletion.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP