Which of the following is NOT cited as...

Which of the following is NOT cited as a possible risk factor?

0
Which of the following is NOT cited as a possible risk factor?
Having a birthdayGetting marriedEating fatty foodsBeing under stress

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Getting married

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP