Which of the following is right according to...

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your ...

0
Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions.

How to protect children Web fans from unsuitable material online while encouraging them to use the Internet has long been discussed in the US.

For some parents, the Internet can seem like a jungle, filled with danger for their children. But jungles contain wonders as well as hazard and with good guides, some education, and a few precautions, the wilds of the Internet can be safely navigated. “Kids have to be online. If we tell our kids they can’t be allowed to surf the Internet, we’re cutting them off from their future,” said an expert. Most kids have started to use search engines. Many of them are great for finding tons of interesting Internet sites, and they can also locate places where you might not want your kids to go. There are search engines designed just for kids. A certain software contains only sites that have been selected as safe. The most popular way would be to use what is known as a “content screener”. But this can’t be wholly reliable, and the best thing parents can do is to talk to their kids and let them know what is OK or not OK to see or do on the Internet. Another way is that mum or dad is nearby when the child is surfing the Internet. A few other tips as follows:

Don’t put the PC in a child’s room but keep it in an area where mum or dad can keep an eye on things. That also makes the Internet more of a family activity.

Ask your child what he or she has been doing and about any friends they make online.

Tell your child not to give online strangers personal information, especially like address and phone number.

And tell your children never to talk to anyone they meet on line over the phone, send them anything, accept anything from them or agree to meet with them unless you go along.

Which of the following is right according to the passage?
Children’s not having access to Internet may have effect on their progress.Searching engines can help children to select materials fit for them.Using a content screener is most reliable for keeping children having access to Internet.Surfing the Internet is the best method of educating children.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:

Dịch bài
Làm thế nào để bảo vệ trẻ em- những fan hâm mộ Web khỏi những tài liệu trực tuyến không phù hợp trong khi khuyến khích chúng sử dụng Internet, vấn đề đó từ lâu đã được thảo luận ở Hoa Kì.

Đối với nhiều bậc cha mẹ, Internet có vẻ như là 1 khu rừng chứa đầy nguy hiểm đối với trẻ nhỏ. Nhưng khu rừng đó đồng thời chứa đựng cả những điều tuyệt vời cũng như là có hại, và với sự hướng dẫn tốt, một số giáo dục, một số biện pháp phòng ngừa, thì tính hoang dã của khu rừng Internet có thể được điều hướng an toàn. “Trẻ em phải được lên mạng. Nếu chúng ta nói với chúng rằng chúng không được phép lên mạng, thì chính chúng ta đang giới hạn tương lai của con em mình”-một chuyên gia cho rằng. Hầu hết trẻ em đã bắt đầu sử dụng tới những công cụ tìm kiếm. Nhiều trong số chúng rất thích thú khi tìm được những trang web thú vị, và đồng thời phụ huynh cũng có thể đánh dấu những trang web không muốn cho con mình lên. Có cả những công cụ tìm kiếm được thiết kế riêng dành cho trẻ. Một phần mềm nhất định chỉ chứa những trang web được cho là an tòan đối với trẻ. Một cách phổ biến khác được sử dụng đó là “bộ lọc nội dung’. Nhưng chúng cũng không hoàn toàn đáng tin cậy, và điều tốt nhất mà bố mẹ có thể làm là nói chuyện và giảng giải cho con trẻ biết cái gì là được, cái gì là không được làm hoặc xem trên mạng Internet. Một cách khác đó là người mẹ hoặc bố sẽ ở bên cạnh con khi chúng lên mạng. Một vài mẹo khác nữa sau đây:

Không để máy tính cá nhân ở phòng trẻ nhưng có thể để trong tầm mắt bố hoặc mẹ có thể kiểm soát. Điều đó cũng làm cho Internet trở thành hoạt động chung của cả gia đình.

Hỏi trẻ rằng con đang làm gì hoặc về bất cứ người bạn nào chúng kết nối trực tuyến.

Nói với chúng không được đưa bất cứ thông tin gì cho người lạ qua mạng, đặc biệt là địa chỉ và số điện thoại.

Và nói với trẻ đừng bao giờ nói chuyện với người quen qua mạng trên điên thoại, không được gửi cho họ bất cứ thứ gì

Câu 46: Đáp án A

Ý nào sau đây là đúng theo như đoạn văn?
A. Những đứa trẻ không truy cập Internet có thể có ảnh hưởng tới quá trình phát triển của chúng.
B. Công cụ tìm kiếm có thể giúp trẻ lựa chọn được những thông tin thích hợp với chúng.
C. Sử dụng bộ lọc nội dung là đáng tin cậy nhất cho trẻ truy cập Internet.
D. Lướt web là phương pháp tốt nhất để giáo dục trẻ.
Dẫn chứng ở câu 3 – đoạn 2: ““Kids have to be online. If we tell our kids they can’t be allowed to surf the Internet, we’re cutting them off from their future,” said an expert” – (“Trẻ em phải được lên mạng. Nếu chúng ta nói với chúng rằng chúng không được phép lên mạng, thì chính chúng ta đang giới hạn tương lai của con em mình”-một chuyên gia cho rằng).

Children’s not having access to Internet may have effect on their progress.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP