Why were the telephone radio and the television...

Why were the telephone, radio, and the television invented?

0
Why were the telephone, radio, and the television invented?
Because people were unable to understand signs, signals, and symbols.ecause people wanted to communicate across long distances.Because people believed that signs, signals, and symbols were obsolete.Because people wanted new forms of communication.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
ecause people wanted to communicate across long distances.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP