X là este no Y là este không...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon X là este no; Y là e...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
X là este no; Y là este không no chứa một liên kết C=C (X, Y đều đơn chức, mạch hở). Đốt cháy 28,68 gam hỗn hợp E chứa X, Y cần dùng 1,71 mol O2. Mặt khác đun nóng 28,68 gam E với 300 ml dung dịch NaOH 1M (vừa đủ), thu được hỗn hợp gồm a gam muối A và b gam muối B (MA > MB) và hỗn hợp chứa 2 ancol có cùng số cacbon. Tỉ lệ a : b gần nhất là. A. 1,7 B. 1,9 C. 1,8 D. 2,0

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đặt u, v là số mol CO2 và H2O Bảo toàn khối lượng: 44u + 18v = 28,68 + 1,71.32 Bảo toàn O: 2u + v = 0,3.2 + 1,71.2 —> u = 1,38 và v = 1,26 nX + nY = nNaOH = 0,3 nY = nCO2 – nH2O = 0,12 —> nX = 0,18 Đặt n, m là số C của X, Y —> nCO2 = 0,18n + 0,12m = 1,38 —> 3n + 2m = 23 Với n ≥ 2 và m ≥ 4 —> n = 3; m = 7 hoặc n = 5 và m = 4 Hỗn hợp 2 ancol đơn chức có cùng C nên chúng ít nhất 3C nên n = 5 và m = 4 là nghiệm phù hợp duy nhất. X là CH3COOC3H7 (0,18) Y là HCOOC3H5 (0,12) A là CH3COONa —> a = 14,76 B là HCOONa —> b = 8,16 —> a : b = 1,81

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP