Xung quanh từ trường $ overrightarrow B $...

Xung quanh từ trường $\overrightarrow{B}$ biến thiên có điện trường x...

0
Xung quanh từ trường $\overrightarrow{B}$ biến thiên có điện trường xoáy $\overrightarrow{E}$ với đường sức điện bao quanh các đường sức từ có chiều cho như hình vẽ. Hỏi trường hợp nào vẽ đúng mối quan hệ về chiều giữa $\overrightarrow{B}$ và $\overrightarrow{E}$

Hình (1) đúng, Hình (2) saiCả hình (1) và hình (2) đều saiCả hình (1) và hình (2) đều đúngHình (1) sai, Hình (2) đúng

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Cả hình (1) và hình (2) đều đúng

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP