Ý nào sau đây không phải là điểm...

Ý nào sau đây không phải là điểm mới của phong trào 1930 - 1931 so vớ...

0
Ý nào sau đây không phải là điểm mới của phong trào 1930 - 1931 so với các phong trào cách mạng trước đó?
Phong trào có sự phối hợp đấu tranh giữa công nhân và nông dân. Phong trào thể hiện tinh thần đoàn kết với nhân dân lao động thế giới. Phong trào đấu tranh triệt để nhằm trúng hai kẻ thù chiến lược của cách mạng. Phong trào diễn ra trên quy mô toàn quốc, mang tính thống nhất cao.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:

Phương pháp: phân tích, liên hệ.

Cách giải: - Đáp án A: lần đầu tiên phong trào 1930 – 1931 có sự phối hợp đấu tranh của công nhân và nông dân, hình thành liên minh công nông. - Đáp án B: tinh thần đoàn kết với nhân dân lao động thế giới đã có từ trước đó, tiêu biểu là cuộc bãi công

của công nhân Ba Son (8-1 - Đáp án C: lần đầu tiên phong trào 1930 – 1931 diễn ra trên quy mô toàn quốc, mang tính thống nhất cao. - Đáp án D: phong trào nhằm trúng hai kẻ thù xâm lược => thể hiện tính triệt để của phong trào.

Chọn đáp án: B


Phong trào thể hiện tinh thần đoàn kết với nhân dân lao động thế giới.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP