Ý nghĩa lịch sử quan trọng nhất của...

Ý nghĩa lịch sử quan trọng nhất của phong trào cách mạng 1930-1931 đố...

0
Ý nghĩa lịch sử quan trọng nhất của phong trào cách mạng 1930-1931 đối với Đảng Cộng sản Đông Dương là
khối liên minh công nông được hình thành. xây dựng được mẫu hình chính quyền cách mạng đầu tiên. khẳng định đường lối đúng đắn của Đảng.phong trào được Quốc tế Cộng sản đánh giá cao.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
khẳng định đường lối đúng đắn của Đảng.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP