Ý nghĩa lớn nhất của cuộc chiến đấu...

Ý nghĩa lớn nhất của cuộc chiến đấu ở các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16...

15
Ý nghĩa lớn nhất của cuộc chiến đấu ở các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16 là gì?
Tiêu hao nhiều sinh lực địch.Giam chân địch trong các đô thị.Bước đầu làm thất bại kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh của Pháp.Bảo vệ Trung ương Đảng và Chính phủ về căn cứ lãnh đạo kháng chiến.

2 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
6
Đáp án đúng của câu này là:
Bước đầu làm thất bại kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh của Pháp.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận
0
giam chân địch ở các đô thị

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP