Ý nghĩa quan trọng nhất của phong trào...

Ý nghĩa quan trọng nhất của phong trào “Đồng khởi” (1959 1960) là gì?

0
Ý nghĩa quan trọng nhất của phong trào “Đồng khởi” (1959 1960) là gì?
Đánh dấu bước phát triển của cách mạng miền Nam, chuyên từ thể giữ gìn lực lượng sang thể tiến công. Đưa nhân dân lên làm chủ nhiều thôn xã.Giáng một đòn nặng nề vào chính sách thực dân mới của Mĩ ở miền Nam.Làm lung lay tận gốc chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Đánh dấu bước phát triển của cách mạng miền Nam, chuyên từ thể giữ gìn lực lượng sang thể tiến công.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP